Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 
Yann Esposito (Yogsototh) cd94e215d4
Improve dev.sh script
3 weken geleden
..
auto-build.sh l337 4 maanden geleden
build.sh Fix engine + wip 4 maanden geleden
dev.sh Improve dev.sh script 3 weken geleden
img-to-webp.lua webp 2 maanden geleden
lighttpd.conf lighttpd + org-links with lua 3 maanden geleden
links-to-html.lua lighttpd + org-links with lua 3 maanden geleden
metas.lua play with metas and color theme html 2 maanden geleden
mk-gemini-atom.sh so much simpler 7 maanden geleden
mk-gemini-index.sh portability improvements 4 maanden geleden
mk-html.sh play with metas and color theme html 2 maanden geleden
mk-index-entry.sh portability improvements 4 maanden geleden
mk-index.sh portability improvements 4 maanden geleden
mk-rss-entry.sh portability improvements 4 maanden geleden
mkrss.sh portability improvements 4 maanden geleden
new-post.sh Prepare for a new entry. 6 maanden geleden
optim-img.sh fix bug optim img 1 maand geleden
org2gemini.sh fix failing commment 7 maanden geleden
org2gemini_step1.sh Improved org2gemini 6 maanden geleden
pre-deploy.sh better index for gmi 7 maanden geleden
search-bad-keywords.sh a few fixes 7 maanden geleden
serve.sh lighttpd + org-links with lua 3 maanden geleden
sign-project.sh a bit of shellcheck 2 jaren geleden
sync.sh so much simpler 7 maanden geleden
update-file-size.sh portability improvements 4 maanden geleden
ye-com-fastpublish.hs fix article and script 6 maanden geleden