Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
Yann Esposito (Yogsototh) cd94e215d4
Improve dev.sh script
3 tygodni temu
..
auto-build.sh l337 4 miesięcy temu
build.sh Fix engine + wip 4 miesięcy temu
dev.sh Improve dev.sh script 3 tygodni temu
img-to-webp.lua webp 2 miesięcy temu
lighttpd.conf lighttpd + org-links with lua 3 miesięcy temu
links-to-html.lua lighttpd + org-links with lua 3 miesięcy temu
metas.lua play with metas and color theme html 2 miesięcy temu
mk-gemini-atom.sh so much simpler 7 miesięcy temu
mk-gemini-index.sh portability improvements 4 miesięcy temu
mk-html.sh play with metas and color theme html 2 miesięcy temu
mk-index-entry.sh portability improvements 4 miesięcy temu
mk-index.sh portability improvements 4 miesięcy temu
mk-rss-entry.sh portability improvements 4 miesięcy temu
mkrss.sh portability improvements 4 miesięcy temu
new-post.sh Prepare for a new entry. 6 miesięcy temu
optim-img.sh fix bug optim img 1 miesiąc temu
org2gemini.sh fix failing commment 7 miesięcy temu
org2gemini_step1.sh Improved org2gemini 6 miesięcy temu
pre-deploy.sh better index for gmi 7 miesięcy temu
search-bad-keywords.sh a few fixes 7 miesięcy temu
serve.sh lighttpd + org-links with lua 3 miesięcy temu
sign-project.sh a bit of shellcheck 2 lat temu
sync.sh so much simpler 7 miesięcy temu
update-file-size.sh portability improvements 4 miesięcy temu
ye-com-fastpublish.hs fix article and script 6 miesięcy temu