Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Yann Esposito (Yogsototh) a5424df634
bumped version
před 2 roky
bench added type synonym Seconds and one benchmark před 5 roky
src/Data forgot to expose new function, cabal enhancement před 3 roky
test wip před 6 roky
.codeclimate.yml coveralls před 6 roky
.gitignore fix test před 2 roky
.travis.yml wip před 6 roky
LICENSE initial commit před 6 roky
README.md coveralls před 6 roky
Setup.hs initial commit před 6 roky
human-readable-duration.cabal bumped version před 2 roky
stack.yaml Shorter approximative duration (generally better for most usage) před 3 roky

README.md

Build Status

Hackage human-readable-duration human-readable-duration

Issue Count

Human Readable Duration

This is a minimal Haskell library to display duration. It is mostly unsafe as it uses only Int and Strings (not even Text nor ByteString).

Usage

> import Data.Duration
> let duration = 2*ms + 3*oneSecond + 2*minute + 33*day + 2*year
> humanReadableDuration duration
"2 years 33 days 2 min 3s 2ms"
> getYears duration
2
> getDays duration
763
> getMs duration
65923323002

Install

Install stack.

stack build