Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
Yann Esposito (Yogsototh) a5424df634
bumped version
2 jaren geleden
bench added type synonym Seconds and one benchmark 5 jaren geleden
src/Data forgot to expose new function, cabal enhancement 3 jaren geleden
test wip 6 jaren geleden
.codeclimate.yml coveralls 6 jaren geleden
.gitignore fix test 2 jaren geleden
.travis.yml wip 6 jaren geleden
LICENSE initial commit 6 jaren geleden
README.md coveralls 6 jaren geleden
Setup.hs initial commit 6 jaren geleden
human-readable-duration.cabal bumped version 2 jaren geleden
stack.yaml Shorter approximative duration (generally better for most usage) 3 jaren geleden

README.md

Build Status

Hackage human-readable-duration human-readable-duration

Issue Count

Human Readable Duration

This is a minimal Haskell library to display duration. It is mostly unsafe as it uses only Int and Strings (not even Text nor ByteString).

Usage

> import Data.Duration
> let duration = 2*ms + 3*oneSecond + 2*minute + 33*day + 2*year
> humanReadableDuration duration
"2 years 33 days 2 min 3s 2ms"
> getYears duration
2
> getDays duration
763
> getMs duration
65923323002

Install

Install stack.

stack build