Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Yann Esposito (Yogsototh) a5424df634
bumped version
2 år sedan
bench added type synonym Seconds and one benchmark 5 år sedan
src/Data forgot to expose new function, cabal enhancement 3 år sedan
test wip 6 år sedan
.codeclimate.yml coveralls 6 år sedan
.gitignore fix test 2 år sedan
.travis.yml wip 6 år sedan
LICENSE initial commit 6 år sedan
README.md coveralls 6 år sedan
Setup.hs initial commit 6 år sedan
human-readable-duration.cabal bumped version 2 år sedan
stack.yaml Shorter approximative duration (generally better for most usage) 3 år sedan

README.md

Build Status

Hackage human-readable-duration human-readable-duration

Issue Count

Human Readable Duration

This is a minimal Haskell library to display duration. It is mostly unsafe as it uses only Int and Strings (not even Text nor ByteString).

Usage

> import Data.Duration
> let duration = 2*ms + 3*oneSecond + 2*minute + 33*day + 2*year
> humanReadableDuration duration
"2 years 33 days 2 min 3s 2ms"
> getYears duration
2
> getDays duration
763
> getMs duration
65923323002

Install

Install stack.

stack build