Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Yann Esposito (Yogsototh) c695fa78f2
working example json + store encoding
5 lat temu
src working example json + store encoding 5 lat temu
src-benchmark initial commit 5 lat temu
src-doctest initial commit 5 lat temu
src-exe initial commit 5 lat temu
src-test initial commit 5 lat temu
.gitignore initial commit 5 lat temu
.travis.yml initial commit 5 lat temu
CHANGELOG.md initial commit 5 lat temu
LICENSE initial commit 5 lat temu
README.md initial commit 5 lat temu
Setup.hs initial commit 5 lat temu
shai-hulud.cabal working example json + store encoding 5 lat temu
stack.yaml working example json + store encoding 5 lat temu

README.md

shai-hulud

New Haskell project using stack template tasty-travis.

Please read file tutorial.md for first steps in using the template.