Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
Yann Esposito cdb1cba8c9 Update README to mark deprecation 5 jaren geleden
.spacemacs trailing whitespaces 5 jaren geleden
.spacemacs-secrets.el.gpg hipchat 5 jaren geleden
ADD.dir-locals.el working with Haskell 6 jaren geleden
README.md Update README to mark deprecation 5 jaren geleden

README.md

This repository is deprecated in favor of dotfiles

Spacemacs config

This spacemacs config file try to close the gap between my usual vim key bindings and general environment.

It focus on Haskell and Clojure development environment.

For example I use a lot the splited windows. You can navigate between them with C-w h, C-w j, C-w k and C-w l. I changed these key bindings by C-h, C-j, C-k, C-l.

I use wakatime

To use it too.

  1. Install wakatime (go to their website, mainly sudo pip install wakatime)
  2. Have GPG installed (you should create a private key and publish it)
  3. open ~/.spacemacs-secrets.el.gpg with spacemacs
  4. write something along (setq wakatime-token "YOUR_TOKEN_HERE")
  5. save the file, emacs should ask you which key to use to encrypt it
  6. Enjoy!